KURUMSAL

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Mevcut ve potansiyel müşterilerimizin; inovasyon çalışmalarımız ve trendlere uygun yeni tasarımlamızla beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak,

 • Ürün ve hizmet kalitesinde, pazar araştırmasından satış sonrası desteğe kadar tüm süreçlerde sürekli gelişme sağlamak,

 • Yasal mevzuatlar çerçevesinde, sağlıklı ve güvenli bir ortamda minimum maliyetlerle, insana ve çevreye saygılı üretimi sağlamak,

 • Kişisel gelişim ve başarı düzeyini arttırıcı eğitimler ile bilinçlenen personelimizle müşteri memnuniyeti sağlamak,

 • Uluslararası standartlarda, kalite ve tasarım odaklı ürün ve hizmet üretip bunların sürekliliğini sağlamak, Kalite Politikamızdır.

 

İSG POLİTİKAMIZ

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartları takip ederek uygulamak,

 • Risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortamındaki tehlikeleri önceden belirlenmek ve minimize edilmesini sağlamak,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek,

 • İş kazası ve meslek hastalığını önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak,

 • Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ile bilinçlenmesini sağlamak,

 • Güvenli çalışma ortamı ve iş güvenliği kültürü oluşturmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Çevre boyutları ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartları sağlamak,

 • Hava, su ve toprak kirlenmesini önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak,

 • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,

 • Atıkları minimuma indirmek,

 • Enerjiyi verimli kullanmak,

 • Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek, Çevre Politikamızdır.

 

Firmamız sektöründe koşulsuz müşteri memnuniyetini misyon edinmiş; müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde tutarak, çalışanlarına verdiği sürekli eğitimler ile iş kültürünü oluşturmuş, ulusal ve uluslararası yasal şartlar çerçevesinde, insana ve çevreye saygılı, enerjiyi verimli kullanan, minimum maliyetle, evrensel kalite ve standartlarda üretim yaparak, istikrarlı büyümeyi ve müşterilerine kesintisiz hizmet sunmayı amaç edinmiştir.

SOSYAL MEDYA
Bizi Sosyal Medya’da
takip edin!